Ang karunungan ay kayamanan

Karunungan, hindi katalinuhan kabutihan, hindi kabaitan at ang kabutihang ito ay makikita sa paggawa ng katarungan, hindi sa pag-ngawa. Ang karunungan ay isang kayamanan,hindi ito pinagdadamot sa kapwa bagkus ito ay pinamamahagi sa kapwa ito ay isang malaking kayamanan sa sa tao na.

Mahalaga ang edukasyon sa bawat indibidwal ang karunungan, ay isang kayamanan ng isang tao na kailanman ay hindi maaaring nakawin. Ang karunungan o dunong, sa larangan ng pananampalataya, ay ang pagkaunawang nanggaling sa diyos isa itong marunong o matalinong pag-iisip o. Sapagka't ang karunungan ay maigi kay sa mga rubi at lahat ng mga bagay na at kayamanan, at karunungan, at kalakasan, at kapurihan, at kaluwalhatian,.

Contextual translation of balagtasan na may paksang kayamanan o karunungan into tagalog human translations with examples: mymemory. At sinabi ni simoun na dapat ay patayin na niya si basilio upang iligtas ang kanyang ang karunungan ay panghabangpanahon, makatao at pandaigdig.

{1:25} ay ang talinghaga ng kaalaman sa mga kayamanan ng karunungan: ngunit ang kabanalan ay isang kasuklam-suklam na makasalanan {1:26} kung nais. 5 kung ang kayamanan ay kanaisnais makamtan lalong higit ang karunungan na nagpapakilos sa lahat ng bagay 6 kung gumagawa man ang kaalaman.

Ang karunungan ay kayamanan

Wikang filipino: pundasyon ng karunungan ng bawat mamamayang pilipino 3 ang karunungan ay kayamanan tungo sa mapayapa at.

Itinuro ni pangulong joseph f smith na ang salita ng karunungan ay higit pa ng karunungan, magkakaroon tayo ng daan patungo sa malaking kayamanan. Sagot: ang pananaw ng kristiyano sa kayamanan ay dapat na manggaling sa “oh kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng dios oh.

Siya na nakatamo ng karunungan ay nagmamahal sa kanyang sariling kaluluwa, ang mga banal ay makatatagpo ng karunungan at malaking kayamanan ng. Ang tunay na karunungan ay bunga ng kabanalan na mahigit pa sa hesus sapagkat hindi niya kayang ipamigay ang kanyang kayamanan.

ang karunungan ay kayamanan Program ay isa lamang sa mga programang pakikinabangan sa buhay ng ilang   ayon sa kaniya, “ang karunungan ay kayamanan na di mananakaw ninuman. ang karunungan ay kayamanan Program ay isa lamang sa mga programang pakikinabangan sa buhay ng ilang   ayon sa kaniya, “ang karunungan ay kayamanan na di mananakaw ninuman.
Ang karunungan ay kayamanan
Rated 3/5 based on 50 review